Camiñamos sen acougo
pola ribeira dos soños
dende o mencer ao poñente.
Ana López.