As lomas vólveronse cumes
no volcán das túas mans.
Un romor de alentos,                                      Beso Amoroso                      
trocou en lava as augas mornas
dos teus beizos.
Escuma do mar onde mora o desexo.
 
Ana López.