O tempo
encontrarame en pé
sen a dignidade abatida.
O tempo
das sombras anoadas
reflectidas nos anacos do espello.
O tempo
semente do que son;
presente indivisible
que non parcela a vida.
O tempo
encontrarame erguida,
pagadas a facturas dos naufraxios.
O tempo
rescatado dos soños,
colleita de futuro que alenta
no voo dun paxaro
que se ergue libre
e ferido.
 
 
Ana López